Modevakschool

Wat kost dat.

Kosten:
Lesgeld: Het lesgeld bedraagt .43,-- per maand of te wel .86,- per termijn, een termijn is twee maanden De kursist wordt verzocht het lesgeld per kursusjaar in vijf termijnen te voldoen.

Termijn 1 moet worden betaald in de week van 4 september 2017
Termijn 2 moet worden betaald in de week van 30 oktober 2017
Termijn 3 moet worden betaald in de week van 11 december 2017
Termijn 4 moet worden betaald in de week van 5 februari 2018
Termijn 5 moet worden betaald in de week van 27 maart 2018

Wanneer het lesgeld na 14 dagen van het betreffende termijn nog niet betaald is wordt dit verhoogd met .7,50 administratie kosten.

De kosten voor de totale cursus bedragen 430,-- (lesgeld cursusjaar 2017/2018) en .43,-- inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij het inschrijven.
U kunt het inschrijfgeld overmaken op gironr. NL80 INGB 0004 3789 06 t.n.v. J. de Greef te Groenekan.
Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld.
Boeken:
De nodige boeken voor een ENSAID-opleiding kunnen bij de lerares worden besteld.
Maximaal heeft u 2 boeken per opleiding nodig.
De kosten bedragen .25,00 per boek.


Materialen:
Paspoppen, 1/2 schaal en 1/4 schaal, op aanvraag te koop.


Examen:
In de maanden februari en/of juni bestaat er evt. de mogelijkheid om een opleiding af te ronden met een examen.

Opzeggen en gemiste lessen:
- Wanneer het door omstandigheden niet meer mogelijk is de kursus te volgen, bent U verplicht een maand voor het betreffende betalingstermijn dit schriftelijk op te zeggen.
- Wanneer het deelnemen van de kursus wordt opgezegd tijdens het kursusjaar wordt het inschrijfgeld niet verrekend of terugbetaald
- Wanneer U wegens ziekte of vakantie (buiten de kursusvakanties om) enkele weken de lessen niet kunt volgen, moeten deze lessen wel worden door betaald.
In overleg met de lerares kunnen lessen worden ingehaald mits ze 48 uur voor de betreffende les zijn afgemeld.


Inschrijven:
Geintresseerd, vul dan het inschrijfformulier in, welke u kan downloaden bij het item "inschrijven".
U bent ingeschreven als het inschrijfformulier door ons is ontvangen en het inschrijfgeld is voldaan.