Modevakschool

Wat kost dat.

Kosten:
Lesgeld: Het lesgeld bedraagt €.45,-- per maand of te wel €.90,- per termijn, een termijn is twee maanden De kursist wordt verzocht het lesgeld per kursusjaar in vijf termijnen te voldoen.

Termijn 1 moet worden betaald in de week van 29 augustus 2022
Termijn 2 moet worden betaald in de week van 24 oktober 2022
Termijn 3 moet worden betaald in de week van 12 december 2022
Termijn 4 moet worden betaald in de week van 20 februari 2023
Termijn 5 moet worden betaald in de week van 3 april 2023


Wanneer het lesgeld na 14 dagen van het betreffende termijn nog niet betaald is wordt dit verhoogd met €.7,50 administratie kosten.

De kosten voor de totale cursus bedragen €450,-- (lesgeld cursusjaar 2022/2023 en €.45,-- inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij het inschrijven.
U kunt het inschrijfgeld overmaken op gironr. NL80 INGB 0004 3789 06 t.n.v. J. de Greef te Groenekan.
Er vindt alleen restitutie van inschrijfgeld plaats als de cursus in z'n geheel niet doorgaat of volgeboekt is
Boeken:
De nodige boeken voor een ENSAID-opleiding kunnen bij de lerares worden besteld.
Maximaal heeft u 2 boeken per opleiding nodig.
De kosten bedragen circa €25,00 per boek.


Materialen:
Paspoppen, 1/2 schaal en 1/4 schaal, op aanvraag te koop.
Examen:
In de maanden februari en/of juni bestaat er evt. de mogelijkheid om een opleiding af te ronden met een examen.

Opzeggen en gemiste lessen:
- Wanneer het door omstandigheden niet meer mogelijk is de kursus te volgen, bent U verplicht een maand voor het betreffende betalingstermijn dit schriftelijk op te zeggen.
- Wanneer het deelnemen van de kursus wordt opgezegd tijdens het kursusjaar wordt het inschrijfgeld niet verrekend of terugbetaald
- Wanneer U wegens ziekte of vakantie (buiten de kursusvakanties om) enkele weken de lessen niet kunt volgen, moeten deze lessen wel worden door betaald.
In overleg met de lerares kunnen lessen worden ingehaald mits ze 48 uur voor de betreffende les zijn afgemeld.


Inschrijven:
Geintresseerd, vul dan het inschrijfformulier in, welke u kan downloaden bij het item "inschrijven".
U bent ingeschreven voor het cursusjaar 2022-2023 als het inschrijfformulier door ons is ontvangen en €45,- inschrijfgeld is voldaan (contant of overgemaakt).